Bijdrager aan Open Source

De keuze voor software, zeker in het geval van CRM, heeft gevolgen. U spant zich er voor in, zet uw gegevens om en voert ze in, leert ermee werken en past uw organisatie er op aan. Het gevolg is een zekere afhankelijkheid. Wat is een valide motief om Open Source te kiezen?

Eric S. Raymond geeft in zijn essay The Cathedral and the Bazaar een sterk argument. Zijn voorbeeld hier is Linux:

No closed-source developer can match the pool of talent the Linux community can bring to bear on a problem.

Open Source maakt een enorm reservoir aan creativiteit los in een gemeenschap van mensendie zich inzetten voor iets dat hun hart heeft. U kunt zich hierbij aansluiten. Dat betekent voor u het volgende:

Starten zonder investering

U kunt de CiviCRM software downloaden, installeren en in gebruik nemen, zonder kosten te maken. Natuurlijk moet u zich natuurlijk er wel in verdiepen, maar dat geldt voor ieder systeem. Blijkt CiviCRM voor u niet de meest geschikte oplossing, dan kunt u verder zoeken, zonder gehinderd te worden door een onomkeerbare investering. CiviCRM maakt het mogelijk voorzichtig kennis te maken met het gestructureerd bijhouden van de achterban, zonder dat u beslissingen hoeft te nemen waar u jaren aan vast zit.

Onafhankelijkheid

Open Source maakt u op twee manieren onafhankelijk. U krijgt de broncode die het voor u mogelijk maakt om de software zelf aan te passen en uit te breiden. Daarnaast krijgt u het recht om de software te gebruiken. Er is geen leverancier die u hier beperkingen kan opleggen. Het kan zijn dat u technische kennis nodig heeft, om CiviCRM goed in gebruik te nemen. U houdt zelf de keuze wie u om assistentie vraagt.

Transparantie naar de toekomst

Als u software in gebruik heeft wilt u graag dat deze toekomstvast is. Op nieuwe technologische ontwikkelingen moet ingespeeld worden. Mochten er fouten gevonden worden (of security problemen), dan moet dit worden opgelost. Een verstandige leverancier zal u altijd toezeggen dat hij dit zal doen. Maar kan hij dat waarmaken? Dat is sterk afhankelijk van het aantal klanten dat hij heeft. In feite is de beste indicator voor toekomstvastheid het aantal organisaties die de software gebruikt. Bij CiviCRM is dat bekend. U kunt zelf contact leggen met andere gebruikers en onderdeel worden van de community. Zo weet u precies wat het draagvlak van CiviCRM is.

Delen van aanpassingen.

Het kan zijn dat u voor uw eigen situatie een aanpassing of uitbreiding van de software nodig heeft die nog niet gemaakt is. In de Open Source wereld kunt u deze aanpassing delen, zodat anderen de mogelijkheid hebben er feedback op te geven en het te verbeteren. Zo geeft u terug aan de community en verdeelt u samen het werk.

Partner in plaats van een leverancier

Natuurlijk is het invoeren van een CRM een grote inspanning en heeft u als organisatie hier niet de tijd voor en wilt u niet de technische kennis op doen. In de Open Source wereld zoekt u dan een partner, die kennis heeft van CiviCRM en weet hoe het gebruikt wordt bij andere organisaties. Het is dan goed om van deze partner te verlangen dat hij al een zichtbare bijdrage aan CiviCRM heeft gelevert.

Bijdragen Kainuk Empowerment en CiviCooP aan Open Source

Kainuk Empowerment is onderdeel van CiviCoop en u kunt vinden wat zij gedaan hebben op GitHub. Kainuk is ook op stackexchange actief.

Terug naar BOVEN